Mizuki Kanzaki

From Aikatsu! Photo on Stage!!
Jump to: navigation, search

Character Profile[edit | hide all | hide | edit source]

  • Name: Mizuki Kanzaki (神崎美月 Kanzaki Mizuki)
  • Age: 18
  • Birthday: September 18 1999
  • Blood Type: A
  • Height: Unknown
  • Favorite Food: Marron glaces and fragrant teas
  • Least Favorite Food: Unknown
  • Attribute: Sexy
  • CV: Minako Kotobuki

Rare[edit | hide | edit source]

Mizuki Kanzaki (aikatsu astitir lengendado aikatsu) [R #051]
Mizuki Kanzaki r1.png
Lv1 Aura: 1479 Max Aura: 2452 Appeal Points: 13090
Appeal:
File:Kanzaki mizuki
mizuki kanzaki

[1]


Skill: Missing

Obtained: Live Show drop, Outing, or Special Outing.

Mizuki Kanzaki [R+ #052]
Mizuki Kanzaki r1 d.png
Lv1 Aura: 1570 Max Aura: 3099 Appeal Points: 14400

Appeal: Missing


Skill: Missing

Obtained: Dress up Mizuki Kanzaki#051

Super Rare[edit | hide | edit source]

Mizuki Kanzaki [SR #049]
Mizuki Kanzaki sr1.png
Lv1 Aura: Max Aura: Appeal Points:

Appeal: Missing


Skill: Missing

Obtained: Special Outing

Mizuki Kanzaki [SR+ #050]
Mizuki Kanzaki sr1 d.png
Lv1 Aura: Max Aura: Appeal Points:

Appeal: Missing


Skill: Missing

Obtained: Dress up Mizuki Kanzaki#049

  1. top idol